ஆடி மாதத்தின் முக்கியமான விரதங்கள்..

ஆடி மாதம்

ஆடி மாதத்தில் கல்யாணம் ஆகாத பெண்கள் கல்யாணம் ஆக வேண்டியும், கல்யாணம் ஆன பெண்கள் தன் கணவன் மற்றும் குடும்ப நலன் பற்றி வேண்டியும் சிறப்பு வழிபாடுகள் செய்வார்கள். இந்தியா என்றாலே விழாக்கள்தான், பண்டிகைகள்தான். அதுவும் நம் தமிழகத்தில் அன்றாடம் ஆன்மீக விழாக்கள்தான். ஆன்மீக விழாக்கள் தமிழ் மாதங்களை அடிப்படையாய் கொண்டது. அதிலும் தமிழ் மாதங்களில் சித்திரை மற்றும் தை மாதங்களுக்கு இங்கு அதிக முக்கியத்துவம் உண்டு. அது போலத்தான் ஆடி மாதத்திற்கும் தனிச்சிறப்பு உண்டு. தமிழ் … Read more