மக்களே! வெளியே செல்லும்போது இதை கவனமாக பின்பற்றுங்கள்.

traffic rule

மக்களே! வெளியே செல்லும்போது இதை கவனமாக பின்பற்றுங்கள். போக்குவரத்து விதி மீறலுக்கான அபராதம் விதிக்கும் சட்டம். சாலையில் வாகனம் ஓட்டுபவர்கள் கவனமாக செல்ல வேண்டும் என்று கூறுவார்கள். அதோடு முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது மோட்டார் வாகன சட்டம். அரசு விதித்த விதிகளை பின்பற்றுவது முக்கிய கடமையாகும். அமலில் உள்ள மோட்டார் வாகன சட்ட விதிகள் என்னவென்றால்? 1.இருசக்கர வாகனத்தில் செல்லும் போது கட்டாயமாக தலைக்கவசம் அணிய வேண்டும். அத்துடன் பின் அமர்ந்தவர்களும் தலைக்கவசம்அணியவேண்டும் இல்லை என்றால் அபராதமாக … Read more