புரட்சித்தலைவி அம்மாவின் வேதா இல்லம்.

வேதா இல்லம்.

புரட்சித்தலைவி அம்மாவின் வேதா இல்லம். சென்னையில் புகழ்பெற்ற போயஸ் கார்டனில், 1972 ஆம் ஆண்டு கட்டப்பட்டவை தான் இந்த வேதா இல்லம். புரட்சித்தலைவி பெரும்பாலும் தன் நேரங்களை கழித்தது இந்த இல்லத்தில் தான். அவர் சினிமாவில் நடிக்கும் காலத்தில் இருந்து இந்த இல்லத்தில் தான் குடும்பத்தோடு வாழ்ந்து வந்தார். அதே இல்லத்தில் தான் தன் சகோதரரின் திருமண நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றது. பல பிரதமர்கள் , தேசிய தலைவர்கள் வரவேற்ற இடம் தான் வேதா இல்லம். பெரும்பாலும் புரட்சித்தலைவி … Read more