நாம் நல்லது என்று நினைத்து செய்யும் தவறான விஷயங்கள்.. உடலுக்கு கேடு விளைவிக்கும் செயல்கள்

பொதுவாக நம்முடைய வீட்டில் இருக்கும் பெரியவர்கள், அப்பா, அம்மா ஆகியோர் நம்மிடம் உடலை கட்டுக் கோப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நிறைய அறிவுரை கூறுவார்கள். காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திருக்க வேண்டும் சரியான நேரத்திற்கு சாப்பிட வேண்டும் என்று அவர்களின் பட்டியல்கள் நீண்டு கொண்டே போகும். அதே போல நமக்கு தெரிந்தவர்கள், உறவினர்கள், நண்பர்கள் என்று யாராவது ஒருவர் நமக்கு உடல் நலம் பற்றிய குறிப்புகளை அடிக்கடி கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பார்கள். அதாவது இதைச் செய்தால் உடல் … Read more

நாம் நல்லது என்று நினைத்து செய்யும் தவறான விஷயங்கள்.. உடலுக்கு கேடு விளைவிக்கும் செயல்கள்

பொதுவாக நம்முடைய வீட்டில் இருக்கும் பெரியவர்கள், அப்பா, அம்மா ஆகியோர் நம்மிடம் உடலை கட்டுக் கோப்பாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நிறைய அறிவுரை கூறுவார்கள். காலையில் சீக்கிரம் எழுந்திருக்க வேண்டும் சரியான நேரத்திற்கு சாப்பிட வேண்டும் என்று அவர்களின் பட்டியல்கள் நீண்டு கொண்டே போகும். அதே போல நமக்கு தெரிந்தவர்கள், உறவினர்கள், நண்பர்கள் என்று யாராவது ஒருவர் நமக்கு உடல் நலம் பற்றிய குறிப்புகளை அடிக்கடி கொடுத்துக் கொண்டே இருப்பார்கள். அதாவது இதைச் செய்தால் உடல் … Read more