ஏலியன்களால் விண்வெளியில் இருந்து சிக்னல்கள் அனுப்பப்படுகிறதா? குழம்பும் ஆராய்ச்சியாளர்கள்!

aliens

விண்வெளியின் தொலைதூரப் பகுதியில் இருந்து சமீபத்தில் பதிவாகியிருக்கும் சக்திவாய்ந்த ரேடியோ சமிக்ஞைகள் உலகெங்கும் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்களை குழப்பத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. விண்வெளியிலிருந்து பதிவாகும் ரேடியோ துடிப்புகளுக்கு துரித ரேடியோ துடிப்புகள் (Fast radio burst) என்று பெயர். இது எதனால் ஏற்படுகிறது என்று விஞ்ஞானிகளால் இதுவரை தெளிவாக விளக்க முடியவில்லை. துரித ரேடியோ துடிப்புகள் உருவாக பல காரணங்கள் சொல்லப்படுகின்றன. நட்சத்திர வெடிப்புகளிலிருந்து பல ஒளியாண்டுகள் தொலைவிலிருந்து இந்த சமிக்ஞைகள் வருவதாக கருதப்படுகிறது. அவ்வாறு 2019 ல் வெறும் … Read more