இந்த ஐடியா நமக்கு தோனாமா போச்சே! வாழ்வை விற்று ஜாலியாக கல்லா கட்டும் நபர்!

நாம் நம் வாழ்நாளில் எவற்றையெல்லாம் விற்போம் என்று யோசித்தால், பெரும்பாலும் பொருட்களும், நம் உழைப்பும் தான் என்ற பதில் கிட்டும். கொஞ்சம் மாற்றி யோசித்தால் நாம் வளரக்கும் கால்நடைகளை கூறுவோம். அதனினும் அதிகபட்சமாக நமது உடல் பாகங்கள் என்ற பதிலும் சில சமயங்களில் எட்டிப்பார்க்கும். ஆனால், இங்கே ஒருவர் தனது வாழ்வை வித்தியாசமான முறையில் விற்பனை செய்திருக்கிறார். விந்தையாக இருக்கிறதா? அதான் உண்மை. பன்னிரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பாக அவரை அவரே இணையதளத்தில் விற்றுள்ளார். ஆம், அதுவும் அவரை … Read more