உலகின் மிக நீளமான அணை எது தெரியுமா?

நீளம் என்ற சொல்லுக்கு எப்போதும் தனிப்பெருமை உண்டு. அவ்வகையில் உலகின் மிக நீளமான கடல், மலை, சாலை என பல உள்ளது. இந்த வரிசையில் அணையும் உள்ளது. உலகின் மிக நீளமான அணை எதுவென்று தெரியுமா? உலகின் மிக நீளமான அணை ஹிராகுட் அணை. இந்த அணை கொள்ளவின் அடிப்படையில் சிறியது என்றாலும் நீளத்தின் அடிப்படையில் பெரியது. ஹிராகுட் அணையின் மொத்த நீளம் 4.8 கி.மீ. ஆகும். அணையின் உயரம் 60.96 மீட்டர் ஆகும். இப்படியான அணை … Read more