மூன்று முக்கிய நாடுகளை இணைக்கும் உலகின் மிக நீளமான ரயில் பயணம்!

trainjourney

ரஷ்யாவின் தலைநகரான மாஸ்கோவில் இருந்து விளாடிவோஸ்டோக் நகர் வரை செல்கிறது டிரான்ஸ்-சைபீரியன் ரயில் பாதை. இந்த டிரான்ஸ்-சைபீரியன் ரயில் பாதை 9,289 கிலோமீட்டர் தூரம் வரை அமைந்துள்ளது. உலகின் மிக நீளமான இந்த ஒரே பாதை ஐரோப்பிய ஆசிய கண்டங்களை இணைக்கிறது. ரயில் பிரயானத்தில் ஜன்னல் ஓர இருக்கையில் அமர்ந்த படியே, ஹெட்போனில் பாடல் கேட்டு செல்வது ஒரு மறக்க முடியாத மகிழ்ச்சியான அனுபவமாக இருக்கும். அந்த வகையில், இந்த டிரான்ஸ்-சைபீரியன் ரயில் ரஷ்யாவின் மேற்கே தொடங்கி … Read more