எந்த விரலால் விபூதி வைக்க வேண்டும்?

கோயிலுக்குச் சென்று இறைவனை வழிபடும் போது அளிக்கப்படும் விபூதியை வாங்கி நெற்றியில் பூசும் போது, அதை எப்படி எந்தெந்த விரல்களால் பூச வேண்டும் என்பதை அறிந்து செய்வதால் பல நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கும். அது குறித்த விபரங்களை நாம் பார்க்கலாம். கோயில் மட்டுமன்றி, வீட்டில் சாமி கும்பிடும்போதும் விபூதியை எடுக்க சில விரல்களை பயன்படுத்தும் போது நன்மைகளும் தீமையும் ஏற்படும். ஆகவே விபூதி எடுக்கும்போது கீழே குறிப்பிட்டுள்ள முறைகளில் பயன்படுத்தி மிகவும் கவனமாக அணிய வேண்டும். கட்டை … Read more