தமிழ்நாட்டில் பார்க்க வேண்டிய சிறந்த இடங்களும்.. அதன் பெருமைகளும்..

நம் நாட்டின் தெற்குப் பகுதி எவ்வளவு கலாச்சாரம் மற்றும் அழகானது என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம். தென்னிந்தியாவின் மகத்துவத்தை விவரிக்கும் ஒரு மாநிலம் இருக்க வேண்டும் என்றால் அது தமிழகமாக இருக்க வேண்டும். பன்முகத்தன்மையுடன் அலங்கரிக்கப்பட்ட இந்த மாநிலம், பாரம்பரிய நாகரிகத்தின் தாயகம் ஆகும், இது மற்ற மாநிலங்களுக்கு முன்னோடியாக இருக்கும் வகையில் அவர்களின் இரண்டாயிரம் ஆண்டு பழமையான கலாச்சாரம், மரபுகள் மற்றும் கலை ஆகியவற்றைப் பாதுகாத்து வளர்த்து வருகிறது. தமிழகம் கொடையும், பன்முகத்தன்மையும் கொண்ட மாநிலமாக … Read more

வழக்கறிஞர்கள் ஏன் கருப்பு நிற உடை அணிகிறார்கள்?.. காரணமும், பின்னணியில் உள்ள வரலாறும்

சமுதாயத்தில் முக்கிய பொறுப்பில் இருக்கும் நபர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அடையாளம் இருக்கும். ஒவ்வொரு துறையைச் சார்ந்தவர்களுக்கும் ஒவ்வொரு நிறத்தில் உடை இருக்கும். அந்த உடை கண்ணியம் மற்றும் தொழில்முறையின் ஒரு முக்கிய பகுதியாக இருக்கிறது. உதாரணமாக மருத்துவர்கள் வெள்ளை நிற கோட், காவலர்கள் காக்கி நிற உடையும் அணிவார்கள். அதேபோன்று நீதிக்கு துணை நிற்கும் வழக்கறிஞர் மற்றும் நீதிபதி ஆகியவர்கள் கருப்பு மற்றும் வெள்ளை நிற ஆடை அணிவது வழக்கம். அதற்குப் பின்னால் சில வரலாறுகளும் இருக்கிறது. … Read more