இரத்த அழுத்தத்தை இனி இப்படி காணலாம்; இது நம்ம லிஸ்ட்லேயே இல்லையே…

தற்போதைய வாழ்வு என்பது டெக்னாலஜிக்களால் சூழ்ந்த வாழ்வு! ஒவ்வொரு தசாப்தத்துக்கும் உலகமானது டெக்னாலஜி மயமாகிக்கொண்டே இருக்கிறது. அவ்வகையில், பல்வேறு விடயங்களையும் கண்டறியும் வகையில் தற்போது டெக்னாலஜி வளர்ந்துவிட்டது. இப்படி இருக்கையில் ஒரு கைக்கடிகாரம் நமது இரத்த அழுத்தத்தைக் கண்டறிவது இயல்பா? வியப்பா? எப்படியும் இதிலென்ன இருக்கிறது இவ்வளவு காலம் இரத்த அழுத்தத்தை கண்டறியும் கைக்கடிகாரத்தை கண்டுபிடித்திருப்பார்கள் என்று நீங்கள் எண்ணினால் அது தவறு. பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்கு என இரத்த அழுத்தத்தை துல்லியமாக கணக்கிடும் கருவி அரிது. இனி … Read more