சர்க்கரை நோயிலிருந்து விடுபட மூன்று விஷயங்களை நாம் கடைப்பிடித்தால் மட்டுமே போதும்.

sugar tips

சர்க்கரை நோயிலிருந்து விடுபட மூன்று விஷயங்களை நாம் கடைப்பிடித்தால் மட்டுமே போதும். சர்க்கரை நோய் என்பது நோய் அல்ல அது வெறும் ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் என்னும் ஒரு குறைபாடு தான். ரத்த பரிசோதனையில் உங்களுக்கு சுகர் வந்துவிட்டது என்று சொன்னால் போதும் சிலர் அவ்வளவுதான் வாழ்க்கையே முடிந்து விட்டது இனி நாம் எதுவும் செய்ய முடியாது நமக்கு அடுத்தடுத்து பல பிரச்சனைகள் வந்துவிடும் என்ற பயமும் மனதில் நம்பிக்கையின்மையும் தான் வருகிறது. சர்க்கரை நோய் என்பது நாம் … Read more