மாத்திரை சாப்பிடுவதில் இவ்வளவு இருக்கா? இது தெரியாம போச்சே..

உடல்நிலை சரியில்லை என்று நாம் மருத்துவரை அனுகும்போது, அவர் நமது உடல்நிலையை சரிபார்த்து அதன்பின் மாத்திரைகள் தருவது வழக்கம். தருகின்ற மாத்திரைகளை சில சமயங்களில் சாப்பிட்ட பின் சாப்பிடுங்கள் என்றும், சில சமயங்களில் சாப்பிடும் முன்பு சாப்பிடுங்கள் என்று மருத்துவர் கூறுவது இயல்பு. ஆனால், இந்த இயல்பில்தான் பிரச்சினையே! ஆம், சில நேரங்களில் ஏன் சாப்பிட்ட பின் மாத்திரைகளை விழுங்க வேண்டும்? சில நேரங்களில் ஏன் சாப்பிடும் முன் மாத்திரைகளை சாப்பிட வேண்டும்? என்ற கேள்வி அவ்வப்போது … Read more