உங்கள் வீட்டில் கரையான் தொல்லையா?.. அப்ப இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு தான்

நம் பலரது வீடுகளிலும் நாம் சந்திக்க கூடிய பெரிய பிரச்சனை தான் இந்த கரையான் தொல்லை. அது பார்ப்பதற்கு எறும்பு போல இருக்கும் மற்றும் இந்த கரையானுக்கு இறக்கைகள் இருக்கும். இந்த கரையான்கள் வாழ்வதற்கு ஈரப்பதம் மற்றும் இருண்ட இடம் மட்டும் தேவை. நம் வீட்டு கதவு, ஜன்னல் போன்ற மரத்தால் செய்யப்பட்ட பொருள் மற்றும் இடங்களில் இந்த கரையான்களை நாம் அதிகம் காணலாம். இந்த கரையான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இடங்களையே அழித்து விடும். இதை … Read more